Yeti Ko Kakh Ma -2

 Synopsis

Yeti ko kakh ma 2

In the second book of the highly popular series, Yetiko Kakh Ma, Eric returns to Nepal in search of his old friend Yeti at the request of an American scientist keen on learning about the mythical creature. Back in the tiny Himalayan nation, an adventure awaits Eric, his old friend Doma and the new Lama guru (local Buddhist priest) who along with Yeti try to fend off a group of smugglers. Also, a decision awaits on whether Yeti will remain a mystery to the outside world or join Eric on his trip back to the US.

यतीको काखमा भाग २ मा एरिक बैज्ञानिकको अनुरोधमा यतीको खोजीमा पुनः नेपाल आएको कथा छ | यो भागमा यती ,एरिक, डोमा र लामा गुरुको बीचको सम्बन्धको प्रसंग छ । एरिक , डोमा र यतीले कसरी हिमालयमा भएको बहुमूल्य पत्थर र जडीबुटीको तस्करको समूहलाई परास्त गरे भन्ने कथाले यो भागमा रोचकता प्रदान गरेको छ । यो भागको अन्त्यमा एरिकसंग यती र डोमा परिवारलाई अमेरिका तर्फ लागिएको बर्णन छ ।

Please Request Your Book Here